Lomljiva spojnica

Lomljiva spojnica koristi se za spajanje 2 regala na licu mesta gde se ugao formira prema datoj potrebi montaže. Bočne perforacije na spojnici su 32 x 7 mm.

Tip Visina Pakovanje Šifra artikla
mm kom PL
LS PNK 110 PL 110 50 10030257
  TC
LS PNK 110 TC 110 50 10020283