Čelično uže

Uže od čelične žice.

Tip Pakovanje Šifra artikla
kom PL
Čelično uže 10 60010019