Žabica MNK regala

Stezni element koristi se za pričvršivanje MNK sistema. Za vezu se koriste torban vijci tipa PEKOM M6 x 12 mm.

Tip Širina Visina Debljina lima Šifra artikla
mm mm mm PL
ŽMNK 1 PL 20 5 2 50010025
  TC
ŽMNK 1 TC 20 5 2 50020025