Pregrada

Pregrada bočne visine 60 mm služi za razdvajanje kablova I instalacija u okviru jednog regala (nosača kablova).

Tip Visina Dužina Pakovanje Šifra artikla
mm mm kom PL
P PNK 60 PL 60 3000 10 10030120
  TC
P PNK 60 TC 60 3000 10 10020118