Mrežasti nosači kablova MNK E90

Tip Širina Visina Debljina Dužina Korisni presek Šifra artikla
mm mm mm mm cm² PL
MNK 6 5 300 PL E90 50 55 3.9 3000 25 450010001
MNK 6 10 300 PL E90 100 55 3.9 3000 50 450010002
MNK 6 20 300 PL E90 200 55 3.9 3000 100 450010003
MNK 6 30 300 PL E90 300 55 3.9 3000 150 450010004
MNK 6 40 300 PL E90 400 55 3.9 3000 200 450010005