U profil PLASTIFICIRAN

U stub. Koristi se za vertikalnu montažu regala sa plafona. Za UD nosač pričvršćuje se sa 4 torban vijka, tipa PEKOM M8 x 16.

Tip Dužina L Dimenzije Debljina Pakovanje Šifra artikla
mm mm mm kom CR
U 5 20 CR 200 50x30 2 10 10110002
U 5 30 CR 300 50x30 2 10 10110003
U 5 40 CR 400 50x30 2 10 10110004
U 5 50 CR 500 50x30 2 10 10110005
U 5 60 CR 600 50x30 2 6 10110006
U 5 70 CR 700 50x30 2 6 10110007
U 5 80 CR 800 50x30 2 6 10110008
U 5 90 CR 900 50x30 2 6 10110009
U 5 100 CR 1000 50x30 2 4 10110010
U 5 150 CR 1500 50x30 2 4 10110011
U 5 200 CR 2000 50x30 2 4 10110012
U 5 300 CR 3000 50x30 2 4 10110013